Vraj výcvikový a výchovno-vzdelávcí systém..! Vrátane záverečných skúšok!

Autor: Ivan Ceresnak | 18.1.2020 o 10:51 | Karma článku: 1,50 | Prečítané:  622x

Bude zmienka o autoškolách a záverečných skúškach v týchto ustanovizniach. Pretrváva totiž presvedčenie (najmä odbornej) verejnosti, že „systém autoškôl na Slovensku treba od základov zmeniť...“. Čo sa vlastne deje?

Podľa Zákona o autoškolách: „Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie:

 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“), atď...
 • Teda škola ako iné odborné školy. Mal by tam zrejme prebiehať výcvikový a výchovno-vzdelávací proces. Interakcia medzi učiteľom a žiakom... Je potrebné však zdôrazniť: „...na vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti...“. Nie pre nadobudnutie požadovaných minimálne potrebných spôsobilostí pre bezpečnú účasť v cestnej premávke, ale na skúšku! Takže potom logicky – je potrebné sa spýtať – aká je úroveň týchto skúšok? Čo sa vlastne na tých skúškach zisťuje? Akým spôsobom? Prečo túto skúšku úspešne absolvujú a získajú povolenie na účasť v cestnej premávke s motorovým vozidlom i osoby so spochybniteľnými spôsobilosťami – a to v každej oblasti – odbornej, ale i osobnostnej?! Ako to má byť? Má úroveň skúšok v autoškole zohľadňovať úroveň prípravy žiakov v týchto zariadeniach alebo naopak - úroveň prípravy (výchovy, vzdelávania a výcviku) by sa mala prispôsobiť požiadavkam záverečných skúšok?

              Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke. Ak žiadateľ na tejto skúške neuspeje – nemôže ďalej pokračovať v ďalších skúškach – logicky, ak nevie predpisy, ako môže podľa nich jazdiť v cestnej premávke? Pri skúške na získanie VO sk. A, B - pokiaľ sa jedná o tie tzv. „predpisy“ – vedomosti z tejto problematiky sa preverujú písomnými skúšobnými testami, ktoré obsahujú 13 skúšobných otázok zo Zákona o cestnej premávke (paragrafové znenie jednotlivých ustanovení), 2 otázky z problematiky prevádzky mot. vozidla, 8 otázok z dopravných značiek a 4 skúšobné otázky z dopravných situácií na križovatkách.  Testy – známe ešte z doby bývalých Zväzarmovských autoškôl (teda najmenej 30 rokov!). Jedna otázka, tri odpovede – z toho jedna správna. Kto spraví test je spôsobilý jazdiť v cestnej premávke – a ten môže pokračovať v skúške ďalej – v jej praktickej časti.  Naozaj? Skutočne si niekto tu na Slovensku myslí, že ten žiadateľ, ktorý absolvuje tzv. prvú časť praktickej skúšky, teda vyplní skúšobný test hoci i na plný počet bodov, tie predpisy (teda zákon o cestnej premávke) aj skutočne a v súvislostiach aj pozná? Ak predsa sa niekto taký nájde tak ten žije v hlbokom omyle a naivných predstavách. Minimálne od r. 1991, kedy sa výcvikový a výchovno – vzdelávací proces v autoškolách stal predmetom podnikania – a teda nadobúdania zisku!

  Už vtedy bolo jasné, že najlepšie pre autoškolu (kvôli úspešnosti na záverečnej skúške) je vlastniť a používať tieto originálne písomné policajné skúšobné testy.  Teda – v autoškolách sa s obľubou v rámci teoretickej výučby – len testovalo. Žiaci prišli na tzv. teóriu do autoškoly, inštruktor (majiteľ) autoškoly im rozdal skúšobné testy a odišiel si do kancelárie robiť administratívu, prípadne pofajčiť... V niektorých autoškolách vo výchove a vzdelávaní zašli až tak ďaleko, že majiteľ autoškoly pri prvom stretnutí sa so svojimi žiakmi rozdal všetkým skúšobné testy s poznámkou – „týždeň pred skúškami vám pošlem esemesku, vrátite mi testy a vykonáme preskúšanie“. Autoškola, ktorá nemala v inzeráte oznam, že „testy požičiavame zadarmo“ tá pri propagovaní svojich kvalít vážne pochybila!

  Dňa 1. apríla 2020 však v tomto už konečne dôjde k zmene. Nadobudne účinnosť novela právnej normy, podľa ktorej teoretická skúška sa bude vykonávať mimo priestorov autoškoly a to vo forme elektronických testov s individuálne generovanými otázkami pre každého žiadateľa. Treba len dúfať, že to nebudú tie isté testy – len v digitálnej podobe, ale budú to testy skutočne didaktické, ktoré budú obsahovať otázky zo všetkých predmetov, ktoré v rámci predpísaných osnov, sú obsahom teoretickej výučby v autoškole, budú mať i nespochybniteľnú výpovednú hodnotu a disponovať nimi budú môcť výhradne len skúšobní komisári - aj to len pri výkone svojej funkcie.

  No a praktické skúšky z vedenia motorového vozidla by sa mali vykonávať zásadne len v podmienkach bežnej cestnej premávky – ako v meste, tak i mimo mesta, najmenej dvadsať minút s každým žiadateľom, kde by sa posudzovali nielen jeho zručnosti a spôsobilosti ale i  (a hlavne) jeho myšlienková činnosť pri samostatnom a bezpečnom ovládaní vozidla v štandardných dopravných situáciách, zručnosti v manévrovaní s vozidlom – teda parkovanie, cúvanie a otáčanie sa s vozidlom a pod.

  Skúšobný komisár by mal skúšať zásadne sám - bez prítomnosti učiteľa (inštruktora) s účasťou jedného nanajvýš dvoch ďalších žiadateľov  na zadných sedadlách vozidla. To by však znamenalo, aby skúšobný komisár mal i kvalifikáciu (samozrejme i prax najmenej 5 rokov) učiteľa autoškoly.

  Skúšobný komisár by mal byť profesionál (vôbec nie je podmienkou, aby bol súčasne príslušníkom policajného zboru), to znamená, že táto činnosť by bola jeho jedinou činnosťou. A ešte ďalej – skúškami by sa mala zaoberať organizácia vytvorená len na tento účel – a to s vlastnými zamestnancami, vlastnými priestormi (učebňami), výpočtovou technikou a technickou základňou - motorovými vozidlami nevynímajúc. Motorovými vozidlami vybavenými príslušným monitorovacím zariadením pre prípad sťažnosti zo strany skúšaného žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu, alebo zamedzeniu tendenčného alebo korupčného správania sa skúšobného komisára. Organizácia, do ktorej (po ukončení výcviku a obdržaní dokladu o ukončení výcviku) by sa chodili prihlasovať žiadatelia o vodičské oprávnenie vykonať skúšku. Jednoducho – v autoškolách by sa učilo a na skúšky by sa chodilo k profesionálom...

  Totiž v súčasnosti musia autoškoly veľmi úzko spolupracovať s príslušnými okresnými dopravnými inšpektorátmi a ich skúšobnými komisármi: musia si s nimi dohodnúť termíny skúšok, musia im poskytnúť svoje priestory, techniku, svojich inštruktorov, čím sa, okrem iného, vytvárajú i dosť nežiaduce väzby medzi jednotlivými zúčastnenými...

   

   

  Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
  Pridaj k obľúbeným

  Už ste čítali?